تحلیل تطبیقی تأثیر تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

قسمتی از متن پایان نامه :

گردشگری، توریست، تعاریف و مفهوم آن

واژه گردشگری از دو بخش تور و ایسم تشکیل شده که” تور” به معنای سفر، مسافرت و سیاحت و       “ایسم” پسوندی که  به مکتب فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و… . تصریح  دارد. پس گردشگری یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری می باشد. ریشه یونانی این واژه ” توریست ” می باشد کهاز یونان به اسپانیا و سپس به فرانسه و از آنجا به انگلیس وارد شده می باشد. در قرن چهاردهم میلادی کلمهTOUR   به معنای” نوبت ” یا ” دوره خدمت “، در قرن پانزدهم به معنای ”  حرکت دورانی ” و در قرن هفدهم به معنای ” مسافرت کردن به اطراف ” به کاررفت و در قرن هجدهم و نوزدهم کلمات ” گردشگری ” و ” توریست ” از آن گرفته گردید. گردشگری نه تنها در زبان فرانسوی  و انگلیسی، بلکه دراکثر زبانهای زنده دنیا با اندکی اختلاف در تلفظ، مفهوم مشترکی را می رساند. در زبان فرانسه، تور علاوه بر ” نوبت ” به مفهوم ” حرکت “، ” مسافرت ” و ” گردش” می باشد، خواه این گردش به دور دنیا و یا حرکت به دور یک محور باشد. درفرهنگ لغات فارسی، گردشگری را چنین تعریف کرده اند: در اقطار عالم سفر کردن و شناختن، مسافرت برای تفریح و سرگرمی، و سفری که در آن مسافربه مقصدی می رود و سپس به محل سکونت خود باز می گردد. (کاظمی-1385-ص14)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2. پیشینه جهانگردی در ایران

آثار به دست آمده در بعضی از مناطق باستانی فلات ایران نشان می دهد که از دیرباز  رفت و آمد در میان اقوام پیش از تاریخی که در این فلات می زیسته اند رایج بوده می باشد. اضافه براین، پیش از ورود و سکنا گزیدن آریایی ها، اقوامی مانند عیلامی ها در غرب، گوتی ها، لولوئی ها و کاسی ها در خوزستان، اوراتوها و مان تاها در شمال، و کاسپی ها، آماردها و تپورها در حاشیه جنوبی دریای مازندران زندگی می کردند. تمدن های کاسی، اوراتو و به ویژه عیلام از دیگر تمدن های فلات ایران مهمتر بوده اند. اطلاعات به دست آمده از آثار بر جای مانده از عیلامی ها نشان می دهد که یقینا راههای ارتباطی مطلوب و مناسبی داشته اند.

کوروش هخامنشی که از قوم پارسوا بود در سال 550 پیش از میلاددولت ماد را منقرض نمود وسلسله ی هخامنشی را بنا نهاد. در ابتدای سلطنت کوروش، راههای ارتباطی ایرانهمان راه های دوره ی ماد بود. با تسخیر سرزمین های دیگر  و گسترش قلمرو امپراطوری هخامنشی، راههای ارتباطی در سایر سرزمین ها مانند آسیای صغیر و بین النهرین و قسمت های شرقی فلات ایران گسترش پیدا نمود. همزمان با ساختن راههای تازه، ساختن کاروانسرا، میل راهنمایی، آب انبار و دیگر امکانات موردنیاز مسافران رواج پیدا نمود. به شهادت هرودوت که در آسیای صغیر سفر کرده و بخشی از این راه شاهی را پیموده می باشد داریوش برای رفاه حال مسافران، ایستگاههایی ایجادکرده بود. این ایستگاهها را می توان هسته ی اولیه ی واحدهای اقامتی به حساب آورد. در دفاتر دیوان برید، ویژگی های شاهراه های کشور ثبت شده بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تفاوتهای کارکردی بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری

مقایسه عملکرد بام سبز لاهیجان و ماسال در توسعه گردشگری ناحیه مورد مطالعه

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه