عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

معیارهای فرهنگی جایگزین معیارهای نظامی

علاوه بر نظام بینالمللی که متشکل از واحدهای ملی می باشد با یک ”وضعیت جهانی“ مواجه هستیم که در آن به گونه دائم تقابلی میان نیروی اصلی مدافع (تثبیت هژمونی) و جریانهای مخالف (ضد هژمونی) هست. این تقابل الزاماً نظامی نیست بلکه حوزه اصلی این تقابل، می‌تواند ایدئولوژیک، فرهنگی و یا سیاسی باشد(واعظی،1383، 111-109.) باپایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان یکی از دو بنیان نظام دو قطبی، انگاره‌های سیاسی و دیدگاه‌های نظری متعددی در کوشش برای تبیین شرایط متحول و جدید بین‌المللی و ناظر بر فرآیند تغییرات جهانی سربرآوردند. رویکرد‌های جدید هر کدام در عین تشریح و مطالعه چونی و چرایی جهان نو کوشش کردند «نقشه جهانی» تازه‌ای برای پایدار کردن صلح و کاهش منازعات و تهدیدات به پائین‌ترین سطح ممکن ترسیم کنند. پایان تاریخ وهژمونی لیبرال دموکراسی، برخورد تمدن‌ها، جهانی‌سازی و تجدید سازمان گفتمان شمال و جنوب مانند مهمترین رویکردها و نظریه‌هایی می‌باشند که هر کدام با تبیین ژئوپلیتیک و زیر ساخت‌های مربوط به خود، وجهی خاص از جهان پیچیده و در هم تنیده معاصر را مورد بازکاوی قرار داده‌اند(واعظی،1383، 33). در این بین، ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما نظریه‌پردازان آمریکایی با ارائه نظریه‌های«برخورد تمدن‌ها» و «پایان تاریخ»آغازگر نظریه‌پردازی‌های جدید برای تبیین شرایط جدید بین‌المللی بودند. نظریه برخورد تمدن ها، به عنوان یک دیدگاه رئالیستی با محور فرهنگی، مشخصه ای تجویزی حکومتی دارد و در پی حفظ جایگاه هژمونیک آمریکا می‌باشد. این نظریه بیشتر ویژگی هشدار دهنده دارد و در آن بر ابعاد منفی تکیه شده می باشد. در حالی که نظریه پایان تاریخ فوکویاما، دیدگاهی آرمانگرایانه با مشخصه خوش بینانه پیروزی جهانی لیبرال دموکراسی برای آمریکا را مطرح می‌سازد. ویژگی مشترک هر دو نظریه، توجه خاص به متغیرهای فرهنگی می باشد، موضوعی که حتی در نظریه ژئوکالچر والرستین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. شاید به جرات بتوان گفت که کمتر می‌توان ردپای متغیرهای فرهنگی را در نظریه‌پردازی‌های روابط بین‌الملل جستجو نمود. البته بیش از یک دهه می باشد که حرکت‌هایی در این راستا آغاز شده می باشد. برای نمونه، می‌توان به کتاب ژئوپلتیک و ژئوکالچر امانوئل والرستین و نیز مقالات گالتونگ، میشل فوکو و همچنین کتاب پایان تاریخ فوکویاما و نهایتاً نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون تصریح نمود.

2-4-1- تأثیر ژئوکالچر در توسعه کشورها

گرچه تأثیر فرهنگ در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … بشر­ها دارای قدمت طولانی می باشد؛ اما، اهمیت جهانی آن به بعد از انقلاب صنعتی و نفوذ و تسلط اروپایی­ها به واسطه فرهنگ بر دیگر سرزمین­های جهان مورد توجه قرار گرفته می باشد. این مقوله به­خصوص با از میان رفتن­جهان دوقطبی و برجسته­شدن ملت­ها و هویت­ها بر اساس ویژگی­های فرهنگی به­صورت یک شاخه علمی تحت­عنوان ژئوکالچر مطرح گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه