تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

ژئوکالچر زیر بنای ژئوپلیتیک

گاهی اوقات منتقدان غربی سیاست فرهنگ غرب، از مقولات جالبی سخن به میان می‌آورند که اگر توجه ما به آنها جلب گردد، می‌توان از همین نقدها، ابزاری برای فهم دقیق و مقابله روشمند با تعرضات فرهنگی ساخت.البته این امر می‌تواند تنها بخشی از این پروسه باشد و یقینا در نظر داشتن ویژگی‌های «هویت بومی» وجه اصلی کار را سامان خواهد داد. تئودور آدورنو و ماکس هورکایمر، دو فیلسوف آلمانی و ضدفاشیست در «دیالکتیک روشنگری» به نقد ایده‌های لیبرال و سرمایه‌داری جهانی پرداخته‌اند و ذیل مفهومی به نام «صنعت فرهنگ‌سازی» مدعیات تئوریکی را سامان داده‌اند که جالب توجه می باشد. در نظر آنان تکنولوژی صنعت فرهنگ‌سازی فرق میان متن اثر فرهنگی و نظام اجتماعی را از بین می‌برد و نظم حاکم لیبرال، با دسیسه‌چینی‌های اقتدارگرایانه و رهنمون کردن گرایش علنی جامعه به مقاصد ذهنی بورژوازی، سیاست تمامیت‌خواهانه خود را اعمال می کند. در همین راستا آنان وابستگی اقتصادی کالاهای فرهنگی را به بخش‌های اقتصادی بورژوازی حاکم، در مسیر تطبیق محتوای کالاهای فرهنگی با امیال صاحبان قدرت لیبرال می‌دانند و آن را در سیاست تجلی‌یافته به شمار می‌آورند؛ «سینما و رادیو دیگر نیازی ندارند تا به هنری‌بودن تظاهر کنند. این حقیقت می باشد که آنها فقط نوعی کسب‌ و کارند که به ایدئولوژی رایج بدل می گردد. این رسانه‌ها خود را صنعت می‌نامند. حاصل کار همان حلقه مغزشویی و نیازهای جعلی منتسب به قبل می باشد که در متن آن وحدت سیستم هر روز قوی‌تر و مستحکم‌تر می گردد.» این سخنان نشان می‌دهد که سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاست در غرب نیز منتقدانی سرسخت دارد.  امانوئل والرشتاین جامعه­شناس مارکیست امریکایی ابزار تحلیل خود را «تقسیم کار بین­المللی» قرار داد و در «ترمینولوژی خاص خود، ژئوپلیتیک را سیاست کشورهای مختلف برای این­که در کجای این تقسیم کار (پیرامون، شبه پیرامون و هسته) قرار گرفته‌اند تعریف کردند و ژئوکالچر(به­جای سیاست بر فرهنگ تمرکز نمود) را «مفهومی،  که بر تحمیل الگوهای فرهنگی از سوی قدرت­های هسته­ای بر کشورهای پیرامون و نیمه پیرامون برای زایل ساختن فرهنگ­های بومی آنها تصریح دارد»دانست(واعظی،1383، 23).

تعریف فوق از والرشتاین، بیانگر این مطلب می باشد که ابعاد فرهنگی کشمکش‌های بین­المللی زیربنا و ابعاد نظامی و سیاسی یا ژئواستراتژیکی در حاشیه قرارمی­گیرد.

2-5 – ژئوکالچر و توسعه ملی

بعد از انقلاب اسلامی، خطوط کلی و شالوده سیاست فرهنگی جدید کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پی‌ریزی گردید. سپس شورای فرهنگ عمومی کشور، طی برگزاری 170 جلسه از سال 1365 تا 1370 سیاست فرهنگی کشور را مشخص و به صورت مستقل مدون نمود.تأثیر و جایگاه توسعه فرهنگی در سند چشم‌انداز فرهنگ و هنر بنیان جامعه را پی‌ریزی می کند و هر جامعه‌ای هر قدر هم که نوپا باشد، دوام و بقای آن مبتنی بر اصول فرهنگی می باشد که هویت جامعه و افراد آن را می‌سازد. پس مهمترین رکن هویت بخش در هر جامعه پیشینه و غنای فرهنگی آن می باشد. با در نظر داشتن این امر و تاکید بر این نکته که کشور ایران دارای یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین فرهنگ‌های جهان می باشد، سیاستگذاران و مسئولان کشور را بر آن می‌دارد که فرهنگ را از ارکان اساسی جامعه محسوب و جایگاه ویژه‌ای برای آن در تدوین و تعیین اهداف و سیاست‌های کلان و بلندمدت کشور قائل شوند. این رویکرد تا جایی پیش رفته که روح حاکم بر چشم‌انداز 20 ساله ایران نیز مبتنی بر فرهنگ و مولفه‌های هویت بخش آن می باشد. تا حدی که در اولین بند از 8 بند این سند بر فرهنگ و عناصر آن و بویژه فرهنگ عمومی جامعه تاکید شده می باشد. سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی هستند که توسط مجمع تشخیص مصلحت تهیه و تصویب می‌گردند. این سیاست‌ها در اصل با هدف مشخص شدن اهداف سند چشم‌انداز تهیه می شوند. به بیانی دیگر از آنجایی که موارد مطرح در سند چشم‌انداز بسیار کلی هستند برای اجرایی شدن می‌بایست فرایندی را از کل به جزء (کیفی به کمی) طی کنند، تا هدف‌ها کاملا مشخص شده و نهادهای مجری هر یک از این اهداف نیز تعیین گردد، به این ترتیب سیاستهای کلی نظام به عنوان پله اول از این سلسله اهداف مطرح در سند چشم‌انداز را مشخص و شفاف نموده و آنها را در فرایند تبدیل به شاخص‌های کمی قرار می‌دهد. سپس این سیاست‌ها به سیاست‌های اجرایی تبدیل شده و در مرحله بعد سیاست‌های اجرایی تبدیل به برنامه می شوند و در این مرحله می باشد که تأثیر هر سازمان دولتی به عنوان مجری مشخص می گردد. بر اساس همین شاخص‌های کمی می باشد که می‌توان چهار برنامه 5 ساله را مطالعه و نظارت نمود(عزتی و همکاران،1390، 180).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه