تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات

– اجرا وتحقق سیاستهای کلی ایجاد تحول درنظام آموزش وپرورش کشور،نقشه جامع علمی کشور وسند تحول بنیادین درراستای نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان وسامان دهی، جذب وتأمین نیروی انسانی به مقصود افزایش اثربخشی نیروی انسانی متخصص دروزارت آموزش وپرورش برپایه اندیشه های ناب اسلامی وآرمانها ورویکردهای انقلاب اسلامی

– افزایش مشارکت واثربخشی همگانی به ویژه خانواده ها باطراحی وتهیه نقشه جامع باتعریف وتدوین تبیین وظایف درقالب تفاهم فیمابین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– سرمایه گذاری مکفی ومناسب درآموزش وپرورش درجهت تعلیم وتحکیم هویت ومنافع ملی بااتخاذ استراژی کارآمد به مقصود رشد وتوسعه وهمچنین حفظ اقتدار وامنیت ملی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه