تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه جغرافیایی

اساساً جایگاه عبارت می باشد از: چگونگی قرار گرفتن یک نقطه در سطح کره زمین که خود دارای دو حالت عمومی یا نسبی و خصوصی یا ریاضی می باشد. در حالی که جایگاه عمومی در مقیاس قاره‌ای، جهانی و منطقه‌ای تقسیمات دیگری دارد و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. جایگاه ریاضی یاخصوصی در مطالعات ژئوپلتیکی کمتر مطالعه می گردد.(عزتی،1380، 78) به گونه کلی می‌توان گفت که حدود شرکت و فعالیت هر کشور در امور بین المللی، اغلب به جایگاه جغرافیایی و ارتباط آن کشور با همسایگان خود اعم از کشورهای قدرتمند و ضعیف و هم چنین مناسباتش با دولتهای بزرگ جهانی بستگی دارد. به تعبیری جایگاه جغرافیایی (اعم از جایگاه دریایی، جایگاه بری یا مرکزی و جایگاه استراتژیک) را شامل می گردد.

2-1-5-4-2- فضا و تقسیمات آن

دراصطلاح ژئوپلتیک مفهوم فضا شامل سرزمین‌هایی می باشد که بشر توانسته درآنجا سکونت گزیندو یا به گونه‌ای درآن دخل و تصرف کند.پس قلمرو فضایی ژئوپلتیک با توسعه و پیشرفت تکنولوژی گسترش می‌یابد(عزتی،1380، 78).

2-1-5-4-3- وسعت خاک

وسعت خاک از نظر سیاسی اقتصادی و نظامی در سرنوشت کشورها اثر به سزایی دارد. چنانچه این وسعت با عوامل مساعد دیگری از قبیل حاصلخیزی خاک، آب و هوا ، منابع طبیعی و جمعیّت کمی و کیفی مناسب توام گردد باعث قدرت و پیشرفت می گردد و تأثیر آن در مسایل جهانی بسیار تاثیر خواهد داشت. امروزه طبق اعتقاد عمومی، وسعتی ایده‌ال می باشد که با توزیع جمعیت آن هماهنگی داشته باشد؛ زیرا اگر وسعت کشوری زیاد اما از جمعیت کمتری برخوردار می باشد مساله دفاع از آن کشور با مشکل مواجه خواهد گردید(سنجابی،1380، 156).

2-1-5-4-4- وضع توپوگرافی

 توپوگرافی یا همان شکل خارجی زمین، شامل شکل مرزها، وضعیت شبکه آبها و وضعیت ناهمواریها می گردد. در مباحث ژئوپلتیک، مسایل توپوگرافیک با عنایت به مرزها و شبکه آبها و ناهمواریها به آن لحاظ مورد مطالعه قرار می‌گیرند که عوامل موثر بر شکل گیری مسایل سیاسی و نظامی کشورها هستند.

ژان گاتمن: اگر زمین‌ همانند یک توپ بیلیارد صاف و صیقلی بود، در آن صورت مطالعه ژئوپلتیک بی معنا بود و دلیل نداشت که ما بخواهیم به مطالعه آن بپردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد