عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

شکل کشور

عامل مهم دیگری که در سرنوشت سیاسی کشورها سهم بسزایی دارد شکل هندسی آنهاست مقصود از شکل هندسی فاصله قطرهای یک کشور تا مرکز جغرافیایی آن می باشد. مهمترین تاثیر شکل هندسی، در نحوه اعمال قدرت حکومت مرکزی بر پهنه کشور می باشد. با توجّه به گوناگونی شکل هندسی کشورها، گردانندگان حکومت هر کشور با مسائل و معضلات ویژه‌ای در این خصوص مواجهند. به گونه کلی شکل جغرافیایی واحدهای سیاسی در ارتباطات، وحدت ملّی، ملاحظات دفاعی و در ارزیابی قدرت مورد توجه قرار می‌گیرد. کشورها از نظر شکل هندسی به پنج گروه تقسیم می شوند:

الف- کشورهای طویل یا دراز (شیلی)

ب- کشورهای دایره‌ای یا مدور (فرانسه)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج-کشورهای دارای زایده یا دنباله‌دار (افغانستان)

هـ- کشورهای پاره پاره (اندونزی)

و-کشورهای منگنه‌ای یا محیطی (آفریقای جنوبی) (عزتی،1372، 93).

2-1-6- رویکردهای ژئوپلیتیک

2-1-6-1- رویکرد ژئوپلیتیک در دوره تولد

خواستگاه دانشی که بعد ها به آن عنوان «ژئوپلیتیک» داده گردید در مراکز استعماری امپراتوری های رقیب در انتها قرن نوزده میلادی متولد شده می باشد. در آنها دانشگاه ها، اجتماعات جغرافیایی و مراکز آموزشی قدرت های بزرگ ایجاد گردید. از سال 1870 به بعد قدرت های بزرگ اروپا با یک برنامه بی سابقه به توسعه طلبی امپریالیستی و توسعه طلبی قلمروی در روی آن مناطق مبادرت کردند. ژئوپلیتیک بعنوان شکلی از دانایی و قدرت در دوره امپریالیستی بین سالهای 1945ـ1870 زمانی متولّد می گردد که امپراتوریهای رقیب در طول جنگ های متعددی که با یکدیگر داشتند خطوط قدرت را مرتب کرده و آن را تغییر داده و در آن تجدید نظر کردند. خطوط قدرت مورد نظر، تشکیل دهنده مرزهای نقشه سیاسی جهان بودند در این دوره از رقابتهای امپریالیستی که موفقیتهای تکنولوژیکی بزرگ، انقلاب جهانی و دگرگونیهای فرهنگی صورت گرفت، ژئوپلیتیک امپریالیستی نیز شکل گرفت.شاید مشهورترین جغرافیدان عصر امپریالیستی، مکیندر بود. مقاله معروف او «محور جغرافیایی تاریخ» روابط و پیوستگی های بین علایق ملی و جغرافیا و زمین را شامل می گردید. این مقاله اولین تفسیر انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس در لندن در سال ١٩٠۴ بود. برای همین آن مقاله از جهت محتوا خیلی مهم می باشد. مکیندر این مقاله را موقعی می نویسد که گروه های مختلف قدرت های امپریالیستی ظهور کرده اند. شاید مهمترین دانش آموخته جغرافیای سیاسی بعد از راتزل، رودلف کی اِلن، دانشمند سوئدی علوم سیاسی استاد دانشگاه گاتبرگ بود، کی اِلن بسیار تحت تأثیر اندیشه های سیاسی جغرافیایی راتزل در مطالعه سیاست های جهانی و ماهیت دولت قرار گرفته بود. کیی اِلن ایده های راتزل را درمورد حکومت به عنوان یک پدیده موجود زنده (ارگانیسم) بسط داد(احمدی پور، بدیعی، 1381، 2).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه