تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت :

مشارکت[1] معادل اصطلاح participation انگلیسی می باشد. این کلمه از ریشهpart به معنی قسمت، جزء وبخش گرفته شده می باشد.به معنای سهیم شدن در چیزی و یا گرفتن قسمتی از آن می باشد. گاهی دو اصطلاحpartnership,associationنیز معادل با اصطلاح مشارکت آورده می گردد (مقدم،1373،ص285 ).

مشارکت، پذیرش اصل برابری مردم می باشد و هدف آن همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد(نوروزی و بختیاری،1388،ص250).

 

مشارکت روستایی :

مشارکت روستایی یعنی دخالت دادن مردم در فرایند تصمیم گیری ها و اجرای طرح ها وسهیم کردن آنها در منافع طرح های توسعه و مداخله آنها در ارزیابی طرح ها (اوکلی و همکاران، 1370،ص18).


 

روستا :

ده یا قریه به معنی سرزمین می باشد (امینی، 1384، ص12) در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، روستا «مربوط به یا شبیه به برون شهر» تعریف شده می باشد.

روستا از رستن به معنای رویش گرفته شده می باشد. پس واژه ی روستا را نیز می توان با در نظر داشتن اطلاق آن به مکانی خاص به معنای محل رویش و رستگاه تعبیر و تعریف نمود. در فرهنگ معین نیز روستا به همین معنا تعریف شده می باشد.

در زبان پهلوی به روستا روستاک می گفتند و رزداق و رسداق و رستاک ناحیه ای می باشد در خارج از شهر، مشتمل بر چند ده و مزرعه که در آن تولید روستایی حاکم می باشد.

به گونه کلی تا پیش از انقلاب مشروطیت روستا مترادف با بلوک یا منطقه روستایی بوده که در آن، نقاط، سکونتگاهها و پهنه هایی زیستی ـ معیشتی خاص با درجات اهمیت مختلف به لحاظ وسعت، جمعیت و جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی وجود داشته می باشد. پس از انقلاب مشروطیت در ایران و همزمان با ظهور و تشدید گرایشات تجددگرایی، بسیاری از نویسندگان و مترجمین آگاه، بدون در نظر گرفتن پیامد موضوع و تنها به خاطر مدرن جلوه دادن مسئله، در برابر واژه شهر، روستا را قرار داده، آن را در معنای قریه به کار بردند بدین ترتیب توجه نقطه ای به روستا به تدریج وارد ادبیات جغرافیایی کشورمان گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چنان که امروزه اغلب افراد متخصص و غیر متخصص روستا را در مفهوم و به تصور یک نقطه ی روستایی (ده یا قریه) به کار برده اند و در بسیاری از تعاریف رایج، روستا را به عنوان واحد کوچک با تراکم جمعیتی کم، جایی غیر از شهر، فاقد برنامه ریزی و با اقتصاد کشاورزی و معیشتی دانسته اند (غفاری، 1381، ص57).

[1]participation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه