تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مشارکت اطلاعات محور

امروزه تأثیر بسیار مهم آموزش در بالا بردن سطح دانش، تحلیل، اخلاق و مسئولیت پذیری افراد در برابر جامعه و محیط زیست انکارناپذیر می باشد. مطالعات چندی در تانزانیا، شیلی، اکوادور(2001)، مکزیک(2000) و چین(2005) نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین آموزش و مشارکت مردم در فرایند خود اشتغالی غیر کشاورزی هست که دیگر متغیرها چنین تأثیری را ندارند. همچنین این مطالعات نشان می دهد که مشارکت در خلق فعالیت های درآمدزا بسیار مهم و مثبت بوده می باشد.(Winters & et al, 2009,p 1450)

در فرایند آموزش روستائیان و کشاورزان مسائل متعددی هست، بعضی از آنها عبارتند از :1- فقدان خط مشی های منسجم برای آموزش روستایی و کشاورزان؛ 2- فقدان گفتگو درمورد مسائل حمایتی بین متولیان ارائه خدمات و ذینفعان؛ 3- ارتباط ضعیف یا غیر موجود میان نهادهای متولی آموزش(رسمی و غیر رسمی) با مردمان روستایی؛ 4- فقدان مطالعات مربوط به نیازمندی های بازار کار و نیازهای حرفه ای روستائیان(جهت انطباق مواد آموزش با نیازمندیهای بازار)؛ 5- فقدان ظرفیت سازمان های متولی آموزش از برنامه ریزی استراتژیک، قبل از ارزیابی، نظارت و کارآفرینی و 6- سختی برنامه های درسی و عدم انطباق با اولویت های در حال تغییر شرایط زیست روستایی، یا سختی ارائه و انتقال مهارت(Wallace, 2007,p 583).مشارکت مردم در فرایند آموزش نظیر مواد آموزشی، زمان و چگونگی آموزش با سازمان های متولی آموزش روستایی می تواند بسیاری از معضلات پیش روی نظام آموزش را حل نماید.

بطورکلی افراد وقتی در جمع قرار می گیرند، خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند. یادگیری در جمع باعث نیروافزایی می گردد. بنا به گفته بوهم، فیزیکدان و از پیشگامان نظریه کوانتوم، «فکر پدیده ای مشارکتی می باشد». در نتیجه، افزایش توانایی افراد نیز تا حد زیادی به مشارکت آن ها در تفکر و یادگیری گروهی وابسته می باشد(حسنی،1388،ص96). در این بین مشارکت فضای مساعد برای تبادل آرا فراهم می کند و به درک متقابل طرفین از یکدیگر می افزاید. پس در شناخت از چگونگی فرایند تولید، کشاورزان افراد یا کشاورزان دیگر را به عنوان منبع اطلاعات برای حل مسائل مختلف می دانند.(Santos and Barrett, 2010,p 1794)

 

2-11. فرآیند مشارکت

نظام برنامه ریزی بایستی به گونه ای طراحی گردد که حجم گسترده ای از مشارکت را در کلیه ی سطوح در بر داشته باشد (رضوانی، 1383،ص 214).

( patricia and perkins,2010,p2)مشارکت را فرآیندی می داند که از طریق آن افراد گروه ها و سازمان ها تأثیر فعالی را دراتخاذ و اجرای تصمیمات اعمال می کنند. که به  گونه مستقیم بر روی آنها تأثیرگذار می باشد.که به گونه معمول مشارکت را در سه سطح، تصمیم گیری، طرح ریزی، وبررسی نتایج وپیامدهای حاصل از اجرای یک برنامه یا طرح خاص مورد توجه قرار می گیرد( stefano,2011,p133). اگر جریان توسعه می‎خواهد موفق باشد، بایستی در تمام این مراحل مشارکت مردم را در بر داشته باشد. زیرا که مشارکت مردم ضامن اصلی موفق بودن طرح توسعه یا یک پروژه می باشد. مشارکت مردم در امور تصمیم گیری و حل مسئله، فرایندی اکتسابی و دارای قابلیت بهسازی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه