عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت واعتماد اجتماعی

آنتونی گیدنز، اعتماد و تأثیر آن برفرآیند توسعه را زیربنا وزمینه ساز اصلی در جوامع مدرن می داند. هرجا که اندازه اعتماد اجتماعی، فراوان باشد، مشارکت و همیاری مردم در حوزه های اجتماع بیشتر، آسیب های اجتماعی کمتر می باشد. جیمز کلمن وجود اعتماد را عامل اصلی برقراری تعاملات و تبادل اجتماع انسانی می‎داند. آسیب دیدن اعتماد عمومی در جامعه، به یقین بر کنش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر می گذارد. به اعتقاد پارسونز، اعتماد به نتایجی نظیر مشروعیت برای مسئولان و سازمان ها می انجامد. چنانچه اعتماد وجود داشته باشد، مشروعیت افزایش می یابد. اگر بین فعالیت های سازمان و مسئولان، با خواسته های مردم شکاف ایجاد گردد و نتواند رضایت مردم را پدید آورد، مشروعیت آن ها زیر سوأل می‎رود و اعتماد مردم به آنها کاهش می یابد، اما حرکت سازمان و مسئولان در جهت خواسته های مردم، باعث تداوم اعتماد به خود، به عنوان مهم ترین موءلفه سرمایه اجتماعی می گردد (رمضانیان، 1386،ص106).

 

2-14. ابزار مشارکت

مفهوم و معنای مشارکت و تحقق این امر جلوه ای درونی و بیرونی در میان جوامع و افراد دارد که انگیزه‎های شخصی، علایق و سایر ویژگی های فردی تنها یک روی سکه به حساب می آیند و روی دیگر سکه ابزار کلیدی مشارکت هستند که تنها متعلق به فرد نیست و ممکن می باشد در اختیار سازمانها، نهادها، برنامه ریزان، و دست اندرکاران روستایی باشد.

برای تحقق مشارکت در برنامه ها و پروژه های توسعه روستایی، چنین ابزاری بایستی مهیا باشد. از این رو ماسلی و چرت این ابزار کلیدی برای گسترش مشارکت در پروژه های توسعه ی روستایی را این گونه عنوان می کنند.

1) نشست های عمومی که روشی مفید برای کسب آگاهی از پروژه ها و گسترش مذاکرات آزاد می باشد؛

2) آموزش وسیع و اجرای مداوم آن که تأثیر تعیین کننده ای در مشارکت دادن فعال مردم محلی به خصوص اجرای پروژه ها توسعه دارد؛

3) ارزیابی روستایی که زمینه یابی برای اداره ی خودجوش اجتماعات محلی برای تعیین کلی معضلات و فرصت های معمولی شان و فعالیت های مورد نیاز برای به عهده گرفتن در این قلمرو قرار می گیرد.

4) نمایش ها و نمایشگاهها که می توانند اهدافی را برای نمایش پروژه ها، توجه عمومی و استخراج راه حل‎های معروفی در این زمینه دنبال کنند.

5)گسترش رسانه ها و ارتباطا ت دور برد. در این مورد گسترش و پخش منظم اطلاعات و مذاکرات در ارتباط با پروژه ها و برنامه های توسعه انجام می شود. که این ابزار کلیدی مشارکت در حالات مختلف فرایند توسعه و با گروه های مختلف به اشکال متفاوتی ظاهر می شوند (رستمی، 1384،ص30).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه