عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

طرحها و پروژه های اجرا شده در روستا ها

این سوال در مورد طرح ها و پروژه های عمرانی صورت گرفته، در روستاها مطرح شده می باشد که 94.25درصد پاسخ مثبت و5.75 درصد پاسخ منفی داده اند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه زیادی به روستاها صورت گرفت به طوری که سازمانهای متعددی برای رفع مشگلات روستاها و ارتقاء رفاه اجتماعی تشکیل شدند که جهاد سازندگی یکی از آن سازمانها بود. روستاهای مورد مطالعه پژوهش حاضر نیز از آن جمله محسوب می شوند. از آنجا که در همه روستاهای مورد مطالعه طرحهای عمرانی صورت گرفته، لازم دانستیم اندازه رضایت مردم از طرحهای به اجرا گذاشته را به عنوان یکی از پارامترهای موثر در مشارکت مورد توجه قرار دهیم.

اندازه رضایت از طرح ها وپروژه های اجرا شده

مطالعه و تعیین اندازه رضایت روستاییان محدوده مورد مطالعه از طرحها و پروژه های اجرا شده، با در نظر داشتن جدول(4-7)،نشان می دهد که، 34.75 درصد دارای رضایت خیلی کم، 32.5 درصدکم، 27 درصدمتوسط، 5.0 درصدزیادوتنها 0.75 درصد رضایت خیلی زیاد از طرحها دارند. پس به این نتیجه میرسیم که پاسخ گویان از طرح ها وپرو ژه های به اجرا گذاشته شده رضایت خیلی کمی دارندو این طرح ها چندان رضایت بخش نبوده می باشد. .در کشور ما با در نظر داشتن نظام متمرکز اداری و تصمیم گیری  از بالا بسیاری از طرح های توسعه در نواحی روستایی را با شکست مواجه کرده می باشد که برای جلوگیری از تداوم چنین شکست هایی بایستی برای روستاییان اهمیت ویژه ای قائل شده و نظرات و افکار آنها مورد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.از معضلات دیگری که نظام متمرکز در ایران به وجود آورده می باشد، عدم هماهنگی طرحها و پروژه‎های عمرانی با  نیاز روستائیان،در نهایت منجر به عدم رضایت روستائیان از طرحها و پروژه هامی گردد.در واقع می توان نتیجه گرفت اکثر این طرحها بدلیل عدم هماهنگی با مردم روستا و عدم شناسایی نیاز روستایی تحولات یکسانی نداشته می باشد ونتوانسته موجبات رضایتمندی روستائیان را به وجودآورد. برنامه ریزان توسعه هنگام برنامه ریزی در سطوح مختلف به سهم عمده مشارکت مردم توجه لازم را داشته باشند.برای رفع این مشکل بایستی بین روستائیان و برنامه ریزان و دست اندرکاران طرحها و پروژه ها ارتباط سازنده شکل گیرد وهرچه اهالی روستاها از طرحها وپروژه های عمرانی به اجرا گذاشته رضایت بیشتری داشته باشند به همان نسبت مشارکتهای جمعی توان وعملکرد بهتری خواهند داشت و مشارکت مردم در طرحها مستقیم ترین، کم هزینه ترین و مطلوب ترین راهبرد در برنامه ها و طرحهای توسعه روستایی می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه