عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

صنعت

در استراتژیهای توسعه روستایی بایستی به متنوع سازی اقتصاد روستایی وکارا کردن آن از طریق ایجاد انواع فعالیتهای اقتصادی، به ویژه صنعتی کردن روستاها،توجه نمود. زیرا تمرکز صنایع درروستاها، علاوه برایجاد اشتغال ودرآمد،سبب کاهش معضلات مربوط به همجواری صنایع با شهرها نظیر:تراکم شدید جمعیت، معضلات مربوط به ترافیک، آلودگیهای زیست محیطی و…می گردد.پس بایستی هدف برنامه ریزی روستایی، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی وفراهم کردن زمینه ی فعالیت های غیر کشاورزی، همگام با کشاورزی، به ویژه صنایع روستایی باشد ( مطیعی لنگرودی، 1383،ص152). صنایع در بخش مورد مطالعه بیشتر به صورت کارگاهی می باشد در گذشته ای نه چندان دور صنایع دستی بخش زیادی از وقت روستاییان به ویژه زنان روستایی را به خود اختصاص داده بود اما در حال حاضر با حاکم شدن فرهنگ جدید امروزی و رواج مصرف گرایی، تعداد این افراد انگشت شمار شده می باشد وبا این وضعیت صنعت بومی روستایی به نابودی کشیده شده می باشد از علت های عمده‎ی این امر قابل پذیرش نبودن صنایع روستایی می باشد. صنایع روستایی بایستی دارای نوآوری، بهره برداری از فناوری جدید، قابل رقابت در بازارهای ملی وبین المللی وقدرت ارزآوری باشد تا بتواند جایگاه اقتصادیمناسبی را در این مقطع جهانی شدن کارکردهای اقتصادی کسب نماید.در سال 1390از مجموع 37روستای این بخش، 18روستا دارای کارخانه برنجکوبی بودند ودر مناطقی که برنج کشت می گردد، صنعت تبدیل برنج یکی از معمولی ترین صنایع به شمار می رود،3روستا دارای واحد بلوک زنی، 1روستا دارای کارخانه تولیدی مایعسفیدکننده،1روستا دارای واحد تولیدی روستایی بانوان، 5روستا دارای شرکت تعاونی تولیدی پره شمال می باشد( بخشداری خشکبیجار، 1392).

 

3-4. خدمات

3-4-1 . خدمات زیربنایی

3-4-1-1. شبکه ارتباطی

با در نظر داشتن جدول (3-4-9) از مجموع روستاهای بخش خشکبیجار،86  در صد روستاهای بخش خشکبیجار در سال 1390دارای راه آسفالته می باشد 8درصد روستاها برخوردار از راه شوسه و6 درصد نیز دارای راه خاکی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه