عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیشنهاد ها

– برنامه ریزی جهت توسعه صنعت گردشگری در محدوده مورد مطالعه به مقصود غلبه بر درآمد پائین روستائیان و بازساخت اقتصاد روستائی.

– احداث وایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه صنایع روستایی جهت افزایش درآمد و کاهش بیکاری.

-کمک به ترویج فرهنگ اعتماد به نفس و خودباوری در میان مردم روستا با ایجاد برنامه های توسعه روستایی.

– ایجاد گروههای پیشرودر زمینه های گوناگون اقتصادی برای آگاه سازی مردم از طریق آموزش توأم با تجربه.

– بالا بردن سطح آگاهی مردم برای ایجاد جهانی نو از طریق جامعه پذیری و فرهنگ پذیری از طریق رسانه‎های گروهی و سازمانهای گروهی و سازمانهای رسمی مأمور به تعلیم وتربیت.

-فرهنگ سازی وایجاد بسترهای مشارکتی که در این راستا آموزش از طریق مدارس و رسانه ها ضروری می باشد. بدیهی می باشد که برای مشارکت و تحول در توسعه، ایجاد زمینه های فرهنگی بسیار موثر می باشد.

– ایجاد کشاورزی مکانیزه برای بالا بردن توان مالی مردم روستا، تا همکاری اقتصادی مردم در اجرای طرحهای عمرانی بالاتر برود.

– ایجاد اعتماد و سرمایه ی اجتماعی در بین مردم روستایی، این امر می تواند مشارکت روستاییان را تسهیل کند.

– لزوم تقویت ارتباط نهادهای مشارکتی موجود در روستا با سطوح بالاسری و همین گونه ایجاد همبستگی درونی هر چه بیشتر در این نهادها، نهادهای مشارکتی بایستی ماهیت مستقل داشته باشند. اما لازم می باشد که این نهادهای مشارکتی با نهادهای کلان بالاسری خود بویژه در شروع به کار که نیازمند طرفداری و همکاری هستند توافق و همسویی داشته باشند.

– کاهش تصدی گری دولت، تأکید بر کاهش اندازه و تمرکز زدایی آن  و تقویت سازمانهای اجتماعی مانند شوراها، انجمن ها و تعاونی روستایی.

– دادن اختیار به مردم محلی و سطوح پایین اجتماع در زمینه های مدیریت نواحی روستایی به مقصود رضایتمندی روستائیان.

– تشویق مردم در جهت تداوم و نگه داری پروژه های توسعه (افزایش  آگاهی های مردم وکاهش زمان و هزینه طرح وپروژه ها).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه