تحلیل تأثیر مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد  مشارکت روستاییان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که قبلا ذکر گردید، روستاییان محدوده مورد مطالعه بیشتر علاقمند به مشارکت در مرحله تصمیم گیری بوده و 60.75 در صدشان، این مرحله را انتخاب نموده اند و البته 19.5 درصد نیز تمایل به مشارکت در اجرا و 11.5 در صد نیز تمایل به مشارکت در مرحله ارزیابی و 8.25 در صد نیز تمایل به مشارکت در مرحله بهره برداری دارند. با نگاه به اندازه تحصیلات روستاییان و در نظر داشتن نوع مشارکت انتخابی آنان، به این نتیجه می رسیم که اگر چه اکثریت روستاییان تحصیلات بالایی ندارند، اما این عامل چندان، در تمایل به مشارکت فکری آنان مؤثر نبوده و علاقمند به این شیوه از مشارکت می باشند. از علت های عمده مشارکت روستاییان در مرحله تصمیم گیری برای طرحها و پروژه های عمرانی این می باشد که، در اکثر مواقع طرحها و پروژه ها توسط تصمیم سازان به عنوان نمایندگان مردم تهیه وتدوین میگرددکه معمولاًعبارتند از:مشاوران تهیه طرح ها ونهادهای دولتی که کارفرمای اجرای برنامه ها محسوب می گردند. در حالیکه در شرایط موجود درک نیاز مردم به فعالیت عمرانی شکل قانونمند نداردو معمولاً ارتباط ای منطقی وازپایین به بالا نیست. ودر همین مرحله نخست تصمیم گیران به جای مردم هم تشخیص نیاز می کنند وهم به تصمیم سازی می پردازند.و نخستین اصل مشارکت ـ یعنی مشارکت در تصمیم گیری ـ ندیده انگاشته می گردد.روستاییان محدوده مورد مطالعه عقیده دارند وقتی در مرحله تصمیم گیری تأثیر آنها در طرحها نادیده گرفته می گردد دیگر هیچ انگیزه ورغبتی به مشارکت در مراحل بعدی ندارند ونوعی سرخوردگی به وجود می آید.

عامل تصمیم گیرنده روستا از نظر روستاییان

در ارتباط با چگونگی تصمیم گیری، با در نظر داشتن نظرپاسخگویان، 51.25 درصد، اعلام داشته اند که می‎خواهند اهالی ودهیار برای روستایشان تصمیم بگیرند و عقیده دارند که مسئولین و دهیار به خواست و نظر آنها توجهی ندارند و15.5 درصد  تمایل دارند که مسئولین دولتی برای روستا تصمیم بگیرند، 9.75 درصد تمایل دارند مدیر روستا تصمیم گیرنده نهایی باشد. 7.5 درصد اعتقاد دارند روستا متعلق به روستایی، پس بایستی تصمیم گیرنده نهایی روستایی باشد. 15.25 درصد نیز عقیده دارند نظرات همه گروه ها برای آنها قابل تکریم می باشد. روستاییان محدوده مورد مطالعه عقیده دارند، اگر روستاییان و دهیار در برنامه ها وطرحهای روستا در کنار هم باشند پروژها نتیجه ثمربخش خواهد داشت و پیشرفت وآبادانی در روستاها تحقق پیدا می‎کند.دهیاران روستاها نیز بایستی با برنامه ریزی و تلفیق رویکردهای پائین به بالا ونیز بهره گیری از اهرمهایی زیرا قدرت اجتماعی معتمدان، مردم را نه تنها هدف توسعه بلکه وسیله توسعه قرار داده و در تمامی مراحل مختلف می توانند روستاییان را دخیل دهند.و همچنین به مقصود ساماندهی همکاری افراد با دهیاری و رفع موانع توسعه روستا، می توانند اقدام به تشکیل کمیته های توسعه ( در شاخه های عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و. .. ) یاریگران روستا و. .. با محوریت تحصیلکردگان، صاحبنظران، معتمدان و جوانان به جهت بهره گیری از توان و تخصص آنان در زمینه های مختلف نموده تا مردم با حرکت از حاشیه به متن، خود را در پروسه تحول مثبت در روستا سهیم بدانند. این تأثیر آفرینی باعث می گردد تا موانع اجرایی بسیاری از پروژه هایی که طی چند سال گذشته به دلیل مقاومت روستانشینان نیمه تمام رها گشته بود با جلب نظر مردم برطرف شده و حتی در مواردی آنانی که خود مانع انجام طرحها بوده اند به یاری دهیاری جهت انجام آن اقدام خواهند نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. 1. مشارکت مردم از طریق نیروی انسانی واهدای زمین تا چه حد بیش از مشارکت مالی در فرآیند توسعه روستایی تأثیر دارد ؟
  2. بین سطح تحصیلات و سواد روستاییان و اندازه مشارکت آنان در برنامه های توسعه روستایی،چه ارتباط‎ای هست؟
  3. بین وضعیت اقتصادی و سطح درآمد روستائیان و اندازه مشارکت روستائیان تا چه حد ارتباط هست؟
  4. بین اندازه رضایت ومیزان مشارکت روستاییان، چه ارتباط ای مستقر می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه