دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

همانطور که در مباحث قبل اظهار گردید امروزه  نحوه بهره گیری از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی بر بقا و جایگاه سازمانها  دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده می باشد. مار[1] و همکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه فکری برشمردند که عبارت می باشد از :

1- کمک رساندن به سازمانها برای تنظیم استراتژیها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- ارزیابی اجزای  استراتژی ها

3- کمک به تصمیمات گسترش و تنوع آنها

4- بهره گیری از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

5- اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها[2].

6- هم چنین اندازه گیری سرمایه فکری به گونه کامل و دقیق، می تواند ارزش و عملکرد شرکتها را اندازه گیری کند زیرا در یک جامعه مبتنی بر دانش ، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد، و در نهایت بایستی گفت که شرکت ها نه تنها نیاز دارند تا دارایی های نامشهود خود را شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت کنند، بلکه بایستی همواره کوشش کنند تا این دارایی های نامشهود را به گونه مستمر بهبود بخشند. سازمان هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را به گونه مستمر ارتقاء دهند بقاء خود را با خطر از دست دادن فنای خود مبادله می کنند. اگرچه ما قادر به اندازه گیری دقیق این سرمایه ها نیستیم اما حداقل با در نظر داشتن آنها و اطلاع از تأثیر آنها در  عملکرد سازمانی سازمان ها به اهمیت سرمایه گذاری بر این دارایی هایی پی خواهیم برد(مار و همکارانش 2003،781-771).

هم چنین با در نظر داشتن اهمیت روزافزون سرمایه فکری به عنوان عاملی جهت بهبود عملکرد شرکت ها هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین مقیاس سرمایه فکری  که براساس 6 مدل مورد محاسبه قرار گرفته می باشد.

[1]. Marr

[2]. Corporate  Financial  Performance

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

مطالعه اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد

اهداف فرعی :

3- شناسایی ارتباط بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

4- شناسایی ارتباط بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

5- شناسایی ارتباط بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

7-1- سؤال های پژوهش :

 

سوال اصلی 1 :

 

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال های فرعی :

1- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

2- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

3- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست؟

سوال اصلی 2 :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد